Privacybeleid Venta Veluwe

Vanaf 25 mei 2018 is in heel Europa een nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat de privacy van alle burgers nog beter wordt beschermd.

Ook Venta Veluwe hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van onze gasten, medewerkers en relaties. De uitwerking en toepassing daarvan lees je in onze onderstaande privacyverklaring. Hierin hebben we ook de bepalingen van de nieuwe wet verwerkt.

Conform artikel 5 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Versie 1.0 – Mei 2018

1. INleiding

1.1. In dit document wordt het doel van de verzameling van de persoonsgegevens beschreven. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gasten, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten, samenwerkingspartners, leveranciers en websitebezoekers van Venta Veluwe.
Van tijd tot tijd kunnen wij deze verklaring aanpassen. Daarom raden wij je aan om deze regelmatig te raadplegen. Zo blijf je op de hoogte van eventuele wijzigingen.

2. Contactgegevens

2.1. Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privcacybeleid, kun je contact opnemen met Venta Veluwe:

Website:    www.ventaveluwe.nl
Mail:          info@ventaveluwe.nl
Telefoon:  +316 82 25 82 64
Adres:       Horsterweg 225
                 3853 JD Ermelo

3. Verwerking persoonsgegevens

3.1. Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Met die persoonsgegevens gaan we zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet- en regelgeving die voor onze sector geldt. Dat geldt zowel voor het interne beheer van deze gegevens als in de uitwisseling daarvan met ketenpartners, opdrachtgevers en andere externe partijen.

3.2. Afhankelijk van de dienst waarvan je gebruik maakt, verwerken we verschillende persoonsgegevens van je. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • altijd eerst vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin die toestemming is vereist;
 • slechts persoonsgegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken;
 • jouw gegevens alleen met derden, bijvoorbeeld onze samenwerkingspartners, delen nadat jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of als we daar wettelijk of op grond van een overeenkomst toe verplicht zijn;
 • met tal van fysieke, technische en organisatorische maatregelen zorgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

4.1. Wij verwerken je persoonsgegevens voor het registreren van gasten, medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en voor de uitvoering van:

 • onze hulp- en dienstverlening;
 • financiële verantwoording;
 • archivering;
 • communicatie;
 • relatiebeheer;
 • bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management;
 • statische analyses


4.2. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van je verzamelen, variërend van adresgegevens, BSN-nummer en burgerlijke status tot diagnose, gegevens behandelaar en Verklaring Omtrent Gedrag.

5. Grondslag gegevensverwerking

5.1. Wij verwerken persoonsgegevens slechts als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Dat betekent dat we dit alleen doen:

 • als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking;
 • om een wettelijke verplichting na te komen;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
 • voor de goede vervulling van de taak van Venta Veluwe.

 

5.2. Bij de uitvoering van onze hulp- en dienstverlening en als werkgever werken wij nauw samen met andere partijen. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw vooraf verkregen toestemming met deze partijen delen tenzij dat wettelijk verplicht zijn of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit.

6. Algemene administratie

6.1. Voor de algemene bedrijfsvoering van Venta Veluwe, zoals het voeren van de (financiële) administratie en het bijhouden van medische- en achtergrondgegevens maakt Venta Veluwe gebruik van de diensten van CZMN (Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland). Hieraan ontleent Venta Veluwe geen rechten. De gegevens die zijn verwerkt in Zilliz vallen onder verantwoordelijkheid van Venta Veluwe.

7. Geheimhoudingsverklaring

7.1. Medewerkers die aangesloten zijn bij Venta Veluwe tekenen voor het ingaan van hun dienstverband een geheimhoudingsverklaring. Deze geheimhouding omvat mede alle gegevens van gasten, persoonlijke en zorginhoudelijke gegevens of dossiers, en alle andere gegevens van andere relaties van Venta Veluwe waarvan werknemer uit hoofde van zijn functie kennis heeft genomen.

8. Inzage gegevens

8.1. Betrokkenen die recht hebben op inzage van de gegevens kunnen dit aanvragen bij het Venta Veluwe.  Zij mogen hierbij gebruikmaken van het recht tot wijzigingen conform de algemene Verordening gegevensbescherming. Zij kunnen dit doen door een wijzigingsverzoek in te dienen bij de eigenaren van Venta Veluwe.

9. Recht op vergetelheid

9.1. Een verzoek tot vergetelheid kan worden ingediend bij de eigenaren van Venta Veluwe. De eigenaren zullen de vergetelheidverzoeken van geval tot geval behandelen.

10. Bewaren van (bijzondere) gegevens

10.1. Venta Veluwe bewaart de (bijzondere) persoonsgegevens van gasten, betrokken en derden om diensten te kunnen verlenen binnen haar logement en dagbesteding. Venta Veluwe zal zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
Eventuele klachten omtrent de verwerking van de gegevens kunnen worden gemeld bij de eigenaren.

11. Datalekken

11.1. Ondanks dat Venta Veluwe zeer zorgvuldig omgaat met de gegevens van de betrokkenen, kan het onverhoopt gebeuren dat er een data lek plaatsvindt. Bij een eventueel data lek zal Venta Veluwe altijd de betrokken informeren over de gelekte data. Ook worden datalekken gemeld aan de toezichthouder/autoriteit.

12. Medische gegevens

12.1. Om de optimale zorg te kunnen bieden, verwerkt en bewaart Venta Veluwe de gegevens van haar gasten. Deze gegevens zullen, indien dit noodzakelijk is, verstrekt worden aan een medisch deskundige zoals bijvoorbeeld een arts, een verpleegkundige of ambulancepersoneel.

13. fotografische persoonsgegevens

13.1. Onder de fotografische persoonsgegevens vallen alle vormen van fotografische gegevens zoals Foto’s en Video’s. Deze gegevens worden van geval tot geval behandeld. Foto’s en video’s kunnen worden gedeeld op de sociale media van Venta Veluwe. Tijdens het publiceren van deze foto’s en video’s wordt rekening gehouden met het redelijk belang van de publicatie. Gasten en/of medewerkers die op de foto’s staan zullen eenmalig worden gevraagd voor toestemming van publicatie. Gasten en medewerkers hebben recht tot verzoek van verwijdering van beeld materiaal. Deze verzoeken zullen door Venta Veluwe ten alle tijden worden gehonoreerd.

14. Cookies

14.1. Op onze website maken wij gebruik van (functionele) cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst als je een website bezoekt. In die cookies wordt informatie over jou websitebezoek opgeslagen. Hierdoor kan de website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet steeds opnieuw wil inloggen.

15. cookies die wij gebruiken

15.1. Functionele (noodzakelijke) cookies
Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken. Ze vergemakkelijken het navigeren en onthouden je voorkeuren bij het bezoek aan onze website (bijvoorbeeld of je wel of geen cookies hebt geaccepteerd

15.2. Analytische cookies
Op onze website plaatsen we ook analytische cookies; met behulp van Google Analytics verzamelen we onder andere gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina’s en de duur van de bezoeken, waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten) en hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat je hebt geklikt op een link in een e-mail). Met deze informatie krijgen wij een beter inzicht in de wensen en voorkeuren van onze bezoekers en kunnen wij het aanbod op onze website verbeteren. De statistieken die we verzamelen zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar personen. Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Google.

15.3. Social media cookies
Wij delen ook informatie via Facebook en Instagram. Zij plaatsen cookies wanneer je bent ingelogd.
Voor meer informatie over de gegevens die Facebook verzamelt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook.

16. Cookies blokkeren en verwijderen

16.1.Wil je geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om onze cookies niet te accepteren. Houd er wel rekening mee dat in dat geval bepaalde delen van onze website niet of niet optimaal zullen functioneren. 

16.2. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en moet je eerst onze cookies blokkeren. Hoe je dit doet is afhankelijk van de browser die je gebruikt.